Trening

Trening

Aktive hundar !

Ein retriever er ein jakthund som kan brukast til mykje

- ikkje ein selskapshund
som KAN brukast til jakt :-)

Vi slår eit slag for jaktprøver !!

DiversePosted by Ann-Olaug Fri, October 15, 2010 19:15:16

Eg hadde eit liknandes innlegg her i bloggen for ei tid sida, vist det var nokon som meiner og ha lest dette førsmiley men no er det aktuelt for meg igjen sida eg har ein kvalpekull under planlegging derfor litt opp att prat.


Ein flatcoated retriever skal inneha.

Være omgjengelig snill med alt og alle.

God hundetoleranse

Skotfast

Mjuk mun

God markør

Ikkje støyandes lyd ( gneldring og piping)

Stor- arbeids og søkslyst

Lydhør på små signal

Ha eit rasetypisk eksteriør

Disse eigenskapane bør hunden ha tenker du starte på jaktprøve og vil opp i klassane, derimot treng vi ikkje alt dette vist vi skal bruke hunden til andre ting.

Det eg derimot synast er at vi må ta vare på alle riktige retriever- eigenskapar tenker vi avl.

Måleverktøyet vårt for å kontrollere dette er kun jaktprøver :)

Skal vi kunne starte ein hund på jaktprøve må den være skotfast, den må ha mjukt grep, som er det å bære pent, og ikkje knuse dummy/ vilt..

I tillegg vil vi opp i klassene og hunden skal jobbe i lag med annen hund, så må hundetoleransen også være riktig.

Det vil sei ingen utagering, truing av annen hund, eller i vestefall flyge på annen hund, det er grove feil, her må ein såleis ha premie i minst AK for å kunne dokumentere at hund beherskar dette momentet.

Så har vi dette med ro, klare hunden å halde seg rolig og ikkje misse fokus når annen hund jobbar.

Strøyer, piper/bjeffar..

Her er også jaktprøve eit måleverktøy.(og dei einaste etter mine begrep)

I tillegg til det genetiske hunden er utrysta med så handlar det også om å forvalte hunden eigenskapar på beste mulig måte.

Miljø og sosialisering er ein viktig ting uansett medfødt ballast, heilt i frå kvalpekassa til ferdig hund.

Derimot det genetiske, og kva som er genetisk er det også meiningar om, og for å unngå å trakke i salaten lar eg det ligge og vi tenker… blir det pene hundar etter pene hundar? Kva med retriever eigenskapane, kvar kjem dei i frå?

Min avlsmål er altso å bevare alle gode retriever eigenskapar og tillegg vil eg også ha eit pent funksjonelt rasetypisk eksteriør.

Kvifor skal ikkje dei som vil ha hund til lp, bruks, ettersøkshund, narkohund redningshund, utstilling og sist men ikkje minst familiehund, og turkamerat…også ha med dei riktige retriever eigenskapar.

Skal vi bevare dei riktige retriever eigenskapane så må disse prøvast ut på prøver, skal det kunne dokumenterast.

Til slutt vil eg berre tilføye at eg legg vekt på heile stamboka i mit oppdrett og tenker ikkje om 1 BK er nok eller ei.

Har eg ei kjent linje med kjente hundar fire eg på kravet om premie i EK eller AK, derimot kjenne eg ikkje stamboka på hundar som ligg bak er ikkje premiering i BK tilstrekklig

Bilde under viser stammora til mitt oppdrett Flatcoat-Arwen, ein allround hund som har akseptabel premiering i jakt, blodspor, LP og utstilling.

Ho har to kull etter seg og i begge kombinasjonane la eg sterkt vekt på dei jaktligeeigenskapane.

Eg har eit kvalpekull under planlegging og det kullet vil forhåpentlig inne ha det eg ønske.

Glede meg til å ta fatt på ein kvalp frå denne kombinasjonen og målet er ein ny konkurransehund til meg sjølvsmiley

Ta ein tur innom heimesida og les om kvalpeplanane>>>

  • Comments(0)//trening.flatcoat-arwen.com/#post35